Thông tin tài liệu


Title: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HMP VIỆT NAM
Authors: GS.TS. Bùi, Xuân Phong
Bùi, Kim Thoa
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Ngoài phần mở đầu, kết luận, khóa luận tốt nghiệp được kết cấu thành 3 chương ❖ Chương I: Cơ sở lý luận kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ❖ Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ HMP Việt Nam ❖ Chương III: Một số biện pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ HMP Việt Nam
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2473
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

325

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bùi Kim Thoa-B17DCKT153.pdf.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)