E-BOOK ĐẶT MUA : [30]


Collections in this community

E-book chuyên ngành CNTT [25]

BST gồm các e-book chuyên ngành CNTT đặt mua từ các nxb trong và nước ngoài

E-book chuyên ngành Kế toán [2]

Bao gồm các sách tham khảo của Ngành kế toán phục vụ các môn học trong chương trình đào tạo

E-book chuyên ngành QTKD [3]

BST gồm các e-book chuyên ngành QTKD đặt mua từ các nxb trong và nước ngoài