Thông tin tài liệu


Title: Kinh tế học Vĩ mô
Authors: Trần, Thị Hòa
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/245
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

628

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • Kinhte vĩ mo_chuong1.ppt
    Restricted Access
  • Size : 3,52 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • kinhte vĩ mo_chuong3.ppt
    Restricted Access
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • kinhte vĩ mô_chuong7.ppt
    Restricted Access
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • Kinhte vĩ mo_chuong2.ppt
    Restricted Access
  • Size : 5,54 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • kinhte vĩ mô_chuong6.ppt
    Restricted Access
  • Size : 864 kB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • kinhte vĩ mô_chuong8.ppt
    Restricted Access
  • Size : 2,69 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • kinhte Vĩ mo_chuong4.ppt
    Restricted Access
  • Size : 4,83 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint

 • Thumbnail
 • kinhte vĩ mo_chuong5.ppt
    Restricted Access
  • Size : 3,08 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)