Thông tin tài liệu


Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Cơ khí và Vận tải Container Huy Thắng
Authors: GS.TS. Bùi, Xuân Phong
Vũ, Huyền Trang
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Gồm có 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Cơ Khí Và Vận Tải Container Huy Thắng Chương 3: Biện pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Cơ Khí Và Vận Tải Container Huy Thắng
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2443
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

153

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • VU HUYEN TRANG-B17DCKT178.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)