Thông tin tài liệu


Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Denon
Authors: GS.TS. Bùi, Xuân Phong
Trần, Thị Thùy Linh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Khóa luận kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Denon. Chương 3: Biện pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Denon
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2441
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

115

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tran Thi Thuy Linh- B17DCKT095.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,61 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)