Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Tĩnh
Authors: TS.GVC. Vũ, Quang Kết
Trần, Thị Huyền
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Phân tích thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hà Tĩnh. Căn cứ vào những tồn tại, hạn chế đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hà Tĩnh.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2439
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

149

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tran Thi Huyen - B17DCKT074.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)