Thông tin tài liệu


Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TERATRON
Authors: TS. Nguyễn, Thị Vân Anh
Trần, Thảo Vân
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Nội dung chính của bài luận gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Chương 2.. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TERATRON . Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TERATRON.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2438
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

159

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tran Thao Van - B17DCKT191.pdf.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)