Thông tin tài liệu


Title: Giáo trình Triết học: Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học
Authors: Bộ Giáo dục và đào tạo
Issue Date: 2007
Publisher: Lý luận chính trị
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2433
Appears in Collections:OER - SÁCH KHOA HỌC CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

318

VIEWS & DOWNLOAD

124

Files in This Item:
Thumbnail
  • GT Triet hoc danh cho cao hoc va nghien cuu sinh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 18,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)