Thông tin tài liệu


Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thể thao Gym Max
Authors: TS.GVC. Vũ, Quang Kết
Tạ, Thị Dung
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Khóa luận có kết cấu 3 chương: Chương 1, Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2, Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thể thao Gym Max. Chương 3, Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thể thao Gym Max
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2432
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

508

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • TA THI DUNG . B17DCKT024.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)