Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện kế toán hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sky Việt
Authors: TS.GVC. Đặng, Thị Việt Đức
Nguyễn, Thị Trà My
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Tổng quan về công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sky Việt và công tác kế toán hàng hóa tại doanh nghiệp dưới góc độ kế toán tài chính cụ thể là kế toán mua, bán buôn hàng hóa nội địa theo chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Kết cấu của khóa luận gồm có ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng kế toán hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sky Việt Chương 3: Đề xuất hoàn thiện kế toán hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sky Việt
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2431
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

108

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen Thi Tra My - B17DCKT113.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)