Thông tin tài liệu


Title: Kế toán huy động vốn của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây
Authors: TS. Nguyễn, Thị Vân Anh
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Khóa luận này tìm hiểu về nghiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng, phân tích thực trạng hoạt động nghiệp vụ kế toán huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hà Tây. Từ thực trạng đó, khóa luận sẽ đề xuất một số các kiến nghị, biện pháp hoàn thiện hoạt động kế toán huy động vốn của ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2424
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

60

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYEN THI HONG NHUNG - B17DCKT128.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)