Thông tin tài liệu


Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần kiến trúc đô thị
Authors: TS.GVC. Nguyễn, Văn Hậu
Nguyễn, Như Quỳnh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Khóa luận gồm 3 chương: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2407
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

174

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen Nhu Quynh-B17DCKT139.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)