Thông tin tài liệu


Title: Kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam
Authors: TS.GVC. Vũ Quang Kết
Lê, Thị Hương
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Khóa luận nghiên cứu thuế GTGT; và kế toán thuế giá trị gia tăng từ đó đề xuất các biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các đối tượng vi phạm nhằm đảm bảo nguồn thu, tránh thất thoát ngân sách nhà nước, đem lại nhiều lợi ích cho xã hội.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2403
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

76

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Le Thi Huong_B17DCKT064.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)