Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần phát triển thương mại và công nghệ SMC engineering
Authors: TS.GVC. Nguyễn, Văn Hậu
Lâm, Thị Hòa
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tiêu thụ hàng hóa và xác định kế quả hoạt động kinh doanh; Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kế quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần phát triển thương mại và công nghệ SMC ENGINEERING; Trên cơ sở lý luận, thực trạng công tác kế toán, đề xuất, kiến nghị hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty CP phát triển thương mại và công nghệ SMC ENGINEERING
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2400
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

85

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • LAM THI HOA_B17DCKT052.pdf
      Restricted Access
    • Size : 9,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)