Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây lắp Ba Đình
Authors: ThS. Phạm, Vũ Hà Thanh
Hoàng, Thị Hồng Nhung
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Hệ thống lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đưa vào nghiên cứu thực tế tại Công ty Cổ phần Xây lắp Ba Đình để từ đó học hỏi được những điểm hay trong việc vận dụng chế độ vào thực tế kế toán tại Công ty, cũng như những thành tựu mà Công ty đạt được, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2398
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

130

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hoang Thi Hong Nhung - B17DCKT125.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)