Thông tin tài liệu


Title: Kế toán hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phẩn Việt Nam Thịnh Vượng VPBank – chi nhánh Ba Đình
Authors: ThS. Phạm, Vũ Hà Thanh
Hoàng, Lê Uyên
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: - Hệ thống hóa lý luận chung và đặc điểm kế toán hoạt động tín dụng tại các NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả kế toán hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Ba Đình - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kế toán hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Ba Đình
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2397
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • HOANG LE UYEN - B17DCKT186.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)