Thông tin tài liệu


Title: Làm thế nào để viết tốt một luận văn khoa học
Authors: Hoàng, Văn Châu
Issue Date: 2003
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2382
Appears in Collections:OER - SÁCH KHOA HỌC CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

77

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Lam the nao de viet tot mot luan van khoa hoc.pdf
      Restricted Access
    • Size : 436,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)