Thông tin tài liệu


Title: Dấu bộ tứ
Authors: Sir Arthur Conan Doyle
Issue Date: 2005
Publisher: Văn học
Abstract: Tuyệt phẩm thứ hai của Conan Doyle về thám tử Sherlock Holmes và người cộng sự Watson "Dấu Bộ Tứ" được xây dựng hấp dẫn, xuất sắc và hoàn hảo tới từng chi tiết nhỏ.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2378
Appears in Collections:TIỂU THUYẾT SHERLOCKHOLMES
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

38

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dau bo tu.pdf
      Restricted Access
    • Size : 492,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)