TUYỂN TẬP SHERLOCKHOLMES : [4]


Logo

Collections in this community

Logo

TIỂU THUYẾT SHERLOCKHOLMES [4]

Bốn đoản thiên tiểu thuyết, (tính từ sáng tác đầu tiên là tiểu thuyết Cuộc điều tra màu đỏ - The Study in Scarlet - 1887) đã trở thành một biểu tượng văn hóa toàn cầu, một đề tài bất tử cho văn học, kịch nghệ, điện ảnh... tiếp tục khai thác.