Thông tin tài liệu


Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển TM & DV Thăng Long
Authors: TS. Nguyễn, Việt Lê
Bùi, Thị Thái Bình
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương sau: Chương 1: Tổng quan về kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty TNHH Phát triển TM & DV Thăng Long Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty TNHH Phát triển TM & DV Thăng Long Chương 3: Một số giải pháp để hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty TNHH Phát triển TM & DV Thăng Long
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2361
Appears in Collections:Ngành Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

105

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bui Thi Thai Binh - B17DCKT020.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)