Thông tin tài liệu


Title: Cẩm Nang Kinh Doanh Harvard – Quản Lý Dự Án Lớn Và Nhỏ
Authors: Harvard Business
Issue Date: 2004
Publisher: First new - Trí Việt
Abstract: Quản lý dự án là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý hiện đại. Việc quản lý dự án hiệu quả giúp tổ chức thực hiện công việc đúng thời hạn, sử dụng các nguồn lực hiệu quả, giảm thiểu những rủi ro. Cuốn sách trình bày tất cả những khía cạnh khác nhau liên quan tới dự án cũng như việc quản lý dự án: – Qui trình quản lý dự án hiệu quả – Cơ cấu tổ chức để thực hiện dự án thành công – Tối ưu hóa lịch trình và tiến độn công việc của dự án – Nhận biết và xử lý những nguy cơ, rủi ro – Kiểm tra, đánh giá hiệu suất hoạt động và khả năng đáp ứng mục tiêu dự án Tất cả những khía cạnh khác nhau liên quan đến dự án cũng như việc quản lý dự án sẽ được đề cập chi tiết trong nội dung cuốn sách Quản lý dự án lớn và nhỏ này. Cũng như những cuốn khác trong bộ sách kinh doanh Cẩm nang Kinh doanh Harvard, cuốn sách này sẽ không giúp bạn trở thành một chuyên gia xuất sắc về quản lý dự án. Nhưng với phần nội dung chi tiết, hướng dẫn thiết thực kèm theo những minh họa điển hình, cuốn sách sẽ giúp những ai đang làm công tác quản lý biết cách thực hiện thành công một dự án, dù dự án ở bất kỳ quy mô và mức độ phức tạp nào.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2353
Appears in Collections:CẨM NANG KINH DOANH - LÀM GIÀU
ABSTRACTS VIEWS

56

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)