Thông tin tài liệu


Title: Bàn có năm chỗ ngồi
Authors: Nguyễn Nhật Ánh
Issue Date: 2010
Publisher: Trẻ
Abstract: Huy, Hiền, Quang, Đại, Bảy - họ là năm người bạn với năm cá tính và hoàn cảnh khác nhau cùng chung trong một lớp học. Những trò nghịch ngợm trẻ con đôi khi gây ra mâu thuẫn, nhưng trên tất cả đó là những đứa trẻ ham học, giàu lòng nhân ái và biết quan tâm đến bạn bè. Cảm thông với hoàn cảnh của nhau, từng người nghĩ ra cách giúp đỡ bạn theo khả năng của mình để tình bạn ấy lớn dần theo năm tháng.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2337
Appears in Collections:Truyện dài Nguyễn Nhật Ánh
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

24

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ban co nam cho ngoi - Nguyen Nhat Anh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,41 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)