Thông tin tài liệu


Title: Cơ sở đo lường điện tử / T. T. Linh
Authors: Trần, Thục Linh
Issue Date: 2009
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/233
Appears in Collections:Khoa Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang Do luong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)