Thông tin tài liệu


Title: Những quy tắc trong quản lý
Authors: Richard Templar
Issue Date: 2014
Publisher: Lao động - Xã hội
Abstract: Bạn muốn là người nói và làm những điều đúng đắn, biết cách làm chủ mọi tình huống? Và bạn muốn làm được mọi thứ mà không mất quá nhiều công sức hay phải nổ lực quá mức? Nếu vậy bạn cần Những quy tắc trong quản lý. Những quy tắc vàng này sẽ giúp bạn kiểm soát được những gì bạn nói, những gì bạn làm ( và cả những đánh giá về bạn qua công việc bạn đang làm). Chúng sẽ chỉ cho bạn cách thúc đẩy công việc của nhhóm do bạn quản lý ( và cả những việc bạn sẽ phaỉ làm khi nhóm hoạt động không hiệu quả.Chúng giúp bạn có được cách ứng xử khôn khéo và hành động thông minh.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2328
Appears in Collections:KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
ABSTRACTS VIEWS

130

VIEWS & DOWNLOAD

100

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nhung quy tac trong quan ly.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)