Thông tin tài liệu


Title: Linear Algebra
Authors: Seymour Lipschutz
Marc Lars Lipson
Issue Date: 2009
Publisher: MacGraw-Hill
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2327
Appears in Collections:OER - SÁCH KHOA HỌC CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

88

Files in This Item:
Thumbnail
  • Linear Algebra.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)