Thông tin tài liệu


Title: Nghệ thuật giao tiếp để thành công
Authors: Leil Lowndes
Issue Date: 2019
Publisher: Lao động - Xã hội
Abstract: Cuốn sách sẽ giúp bạn khám phá và rèn luyện các kỹ năng để: – Tạo một khởi đầu ấn tượng và gặp được những người bạn muốn. – Hòa nhập linh hoạt vào bất cứ nhóm nào, dù giữa bạn và họ ít tương đồng đến đâu. – Sử dụng ngôn ngữ cơ thể để lôi cuốn người nghe. – Trở thành nhân vật trung tâm tại mọi bữa tiệc. – Luôn tự tin, đáng tin cậy và gây ảnh hưởng ở mọi nơi mà bạn đến.
Description: Ebook miễn phí tại: https://webtietkiem.com
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2316
Appears in Collections:ĐỐI NHÂN XỬ THẾ
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nghe thuat giao tiep de thanh cong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)