Search

Current filters:
Current filters:
Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Book


  • Authors: Blanchard, Ken; Carew, Donald; Bích Nga dịch; Việt Hà dịch; Tâm Hằng dịch (2018)

  • Giúp cho các nhà lãnh đạo xây dựng các nhóm làm việc thật hiệu quả và khơi dậy những năng lực tiềm ẩn và tính sáng tạo cao. Và một cơ cấu mới đã ra đời: từ những nhóm làm việc với tinh thần tự chủ và tích cực, không ngừng phát huy sáng tạo và các kỹ năng cần thiết thì đó mới là nền tảng để xây dựng nên một tổ chức. Người lãnh đạo trong công ty phải là người có tài trí đứng đầu, một thành viên hoạt động năng nổ và nhiệt tình trong nhóm thì người đó được đánh giá là một thuyền trưởng của con tàu doanh nghiệp.