Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Book


  • Authors: Blanchard, Ken; Johnson, Spencer (2018)

  • Tổng hợp những kiến thức quý báu mà nhiều nhà thông thái đã truyền lại cho chúng ta, cùng những kinh nghiệm mà chúng ta đã tự khám phá được. Câu chuyện thú vị trong cuốn sách sẽ chia sẻ với các bạn rất nhiều điều. Đó là những kiến thức đã được đúc kết từ những những nghiên cứu trong các lĩnh vực tâm lý học, y học và khoa học hành vi về cách con người hợp tác tốt nhất với người khác để giúp bạn hoàn thành được xuất sắc trong vai trò quản lý của mình.Cuốn sách này không chỉ dành cho những người làm công việc quản lý, ý nghĩa và giá trị thực chất của nó có thể ứng dụng trong nhiều mặt của cuộc sống