Thông tin tài liệu


Title: Thương mại di động
Authors: Nguyễn Trần Hưng
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về thương mại trên nền tảng di động. Sinh viên được tiếp cận một hệ thống các kiến thức, kỹ năng cơ bản từ Cơ sở hạ tầng của Thương mại di động; Các ứng dụng của Thương mại di động; Bảo mật trong Thương mại di động và Thanh toán trong Thương mại di động
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2305
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

368

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Thuong mai di dong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 14,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)