NGUYỄN NHẬT ÁNH : [7]


Nguyễn Nhật Ánh sinh ra và lớn lên tại làng Đo Đo, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Là một nhà văn người Việt Nam, nổi tiếng nhờ các tác phẩm về đề tài tuổi mới lớn, các tác phẩm của ông được nhiều người yêu thích và nhiều tác phẩm được chuyển thành thể phim.
Logo

Collections in this community

[0]

Logo

Truyện dài Nguyễn Nhật Ánh [7]

BST những truyện dài nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết về lứa tuổi học trò trong sáng, ngây thơ