Thông tin tài liệu


Title: Ai đã lấy miếng pho mát của tôi
Authors: Spencer Johnson, MD
Issue Date: 2005
Publisher: First new - Trí Việt
Abstract: Xuyên suốt tác phẩm là bài học thâm thúy về việc kinh doanh được truyền tải qua những hình ảnh mang tính biểu trưng như con chuột, miếng pho mát. Đến tận bây giờ, nhân vật chính trong câu chuyện, chuột Sniff, Scurry cùng người Hem, Haw vẫn giữ nguyên giá trị truyền tải như 20 năm về trước.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2284
Appears in Collections:SÁCH SELF-HELP
ABSTRACTS VIEWS

50

VIEWS & DOWNLOAD

42

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ai lay mieng phomat cua toi.pdf
      Restricted Access
    • Size : 11,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)