Thông tin tài liệu


Title: Đắc nhân tâm
Authors: Carnegie, Dale
Issue Date: 2020
Abstract: Đưa ra những lời khuyên, kĩ năng cơ bản trong ứng xử, phương cách giao tiếp thông minh như: nghệ thuật ứng xử căn bản, 6 cách tạo thiện cảm, 12 hướng người khác suy nghĩ theo bạn, cách chuyển hoá người khác mà không gây ra sự chống đối hay oán giận giúp bạn thành công và tìm được hạnh phúc
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2267
Appears in Collections:ĐỐI NHÂN XỬ THẾ
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dac nhan tam.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)