Search

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Book


  • Authors: Peter L Dordal (2020)

  • Giới thiệu về Mạng Máy tính, mạng máy tính đa năng và mở với các sơ đồ và bài tập.Bao gồm mạng LAN, kết nối internet và các lớp truyền tải, tập trung chủ yếu vào TCP / IP. Đặc biệt quan tâm đến vấn đề tắcnghẽn; các chủ đề đặc biệt khác bao gồm xếp hàng, lưu lượng truy cập thời gian thực, quản lý mạng, bảo mật và trình mô phỏng NS