Search

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Book


  • Authors: Sunil Cheruvu; Anil Kumar; Ned Smith (2020)

  • Trình bày khái niệm hóa Internet vạn vật an toàn; Các khuôn khổ và độ phức tạp của IoT; Khối xây dựng phần cứng bảo mật nền tảng cơ sở; Khối xây dựng bảo mật phần mềm IoT; Công nghệ kết nối cho IoT; Các ứng dụng dọc IoT và liên kết yêu cầu bảo mật