Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Hoàng Anh;  Advisor: PGS. TSKH Hoàng Đăng Hải (2013)

  • Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: tổng quan về sâu internet ; Chương 2: mô hình hóa lan truyền của sâu internet; Chương 3: mô hình và kỹ thuật phòng chống WORM; Chương 4: một số kết quả mô phỏng thử nghiệm.