Search

Current filters:
Current filters:
Refine By:

Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Đoàn Thị Thu Hà;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Việt Lê (2021)

  • Nội dung nghiên cứu Khoá luận được chia làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại: Công ty TNHH Công nghệ và thương mại ACT Việt Nam. Chương 3: Môt số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại: Công ty TNHH Công nghệ và thương mại ACT Việt Nam.