Search

Current filters:
Current filters:
Refine By:

Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc;  Advisor: ThS. Lê, Thị Ánh (2021)

  • Khóa luận tìm hiểu tình hình thực tế về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Qua nghiên cứu sẽ thấy được những mặt ưu điểm cần phát huy và những hạn chế cần có biện pháp khắc phục, đề xuất những ý kiến đóng góp kịp thời khắc phục nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.