Search

Current filters:Current filters:Refine By:

Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Tạ, Thị Dung;  Advisor: TS.GVC. Vũ, Quang Kết (2021)

  • Khóa luận có kết cấu 3 chương: Chương 1, Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương 2, Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thể thao Gym Max. Chương 3, Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thể thao Gym Max