Search

Current filters:
Current filters:
Refine By:

Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Trần, Thị Thùy Linh;  Advisor: GS.TS. Bùi, Xuân Phong (2021)

  • Khóa luận kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Denon. Chương 3: Biện pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Denon