Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Nguyễn, Như Quỳnh;  Advisor: TS.GVC. Nguyễn, Văn Hậu (2021)

  • Khóa luận gồm 3 chương: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ