Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Hoàng, Thị Hồng Nhung;  Advisor: ThS. Phạm, Vũ Hà Thanh (2021)

  • Hệ thống lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đưa vào nghiên cứu thực tế tại Công ty Cổ phần Xây lắp Ba Đình để từ đó học hỏi được những điểm hay trong việc vận dụng chế độ vào thực tế kế toán tại Công ty, cũng như những thành tựu mà Công ty đạt được, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty