Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Bùi, Thị Thái Bình;  Advisor: TS. Nguyễn, Việt Lê (2021)

  • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương sau: Chương 1: Tổng quan về kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty TNHH Phát triển TM & DV Thăng Long Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty TNHH Phát triển TM & DV Thăng Long Chương 3: Một số giải pháp để hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty TNHH Phát triển TM & DV Thăng Long