Search

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Vũ, Chiến Thắng;  Advisor: ThS. Nguyễn, Văn Tiến (2022)

  • Trong thời đại phát triển của thương mại điện tử như hiện nay, số lượng khách hàng thanh toán trực tuyến ngày một tăng, một trong những vấn đề được quan tâm tình trạng của đơn hàng. Người dùng có thể cập nhật thông tin mà đơn hàng của mình đang đặt, và người quản lý phải nắm bắt được thông tin của đơn hàng. Vì vậy, việc trích xuất trạng thái đơn hàng từ các log mà nhà vận chuyển cung cấp là một việc cần thiết. Đồ án ận dụng học máy để giải quyết vấn đề này đem lại nhiều ưu điểm so với các giải pháp trước đó.