Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Nguyễn, Hoàng Khôi;  Advisor: TS. Nguyễn, Trọng Khánh (2022)

  • Đồ án này sẽ tập trung vào việc nhận diện COVID-19 thông qua tiếng ho dựa trên các âm thanh tiếng ho có sẵn được cộng đồng đóng góp và đã được khử nhiễu. Các file âm thanh tiếng ho sẽ được xử lý và trích lọc đặc trưng logarit phổ tần số mel và được thử nghiệm với các mạng học sâu khác nhau. Đặc trưng thu được là đầu vào cho thuật toán phân loại để cho ra kết quả tiếng ho âm tính hay Dương tính với COVID-19.