Thông tin tài liệu


Title: Thị trường Chứng khoán
Authors: Vũ, Quang Kết
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/220
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TTCK Ch 5.pdf
    Restricted Access
 • Công ty chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán
  • Size : 713,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTCK Ch 4.pdf
    Restricted Access
 • Thị trường chứng khoán thứ cấp
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTCK Ch 1.pdf
    Restricted Access
 • Tổng quan về Thị trường chứng khoán
  • Size : 909,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTCK Ch 7.pdf
    Restricted Access
 • Thị trường trái phiếu quốc tế
  • Size : 887,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTCK Ch 6.pdf
    Restricted Access
 • Phân tích chứng khoán
  • Size : 892,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTCK Ch 2.pdf
    Restricted Access
 • Chứng khoán
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTCK Ch 3.pdf
    Restricted Access
 • Thị trường chứng khoán sơ cấp
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)