Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Marketing dich vụ
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2191
Appears in Collections:Marketing
ABSTRACTS VIEWS

131

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giảng Marketing dich vu hoan thien.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)