Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Giao tiếp trong kinh doanh
Authors: Nguyễn, Thị Minh An
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2175
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

206

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG_Giao tiếp trong KD. NTMA.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)