Thông tin tài liệu


Title: Phát triển thị trường của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty cổ phần
Authors: TS. Trần Thị Thập
Lưu, Tuấn Nghĩa
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển thị trường của doanh nghiệp; Chương 2. Thực trạng thị trường và phát triển thị trường của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty CP; Chương 3. Giải pháp phát triển thị trường của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty CP trong thời gian tới.
Description: Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2174
Appears in Collections:Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (8.34.01.01)
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat Luan van Luu Tuan Nghia.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)