Thông tin tài liệu


Title: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Võ, Văn Thưởng
Phùng, Xuân Nhạ
Phạm, Văn Linh
Issue Date: 2019
Publisher: Bộ Giáo dục và đào tạo
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2146
Appears in Collections:OER - SÁCH KHOA HỌC CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

413

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • GT Tu tuong HCM 2019.pdf
      Restricted Access
    • Size : 26,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)