Thông tin tài liệu


Title: Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học
Authors: Hoàng Chí Bảo (Chủ biên)
Issue Date: 2019
Publisher: Bộ Giáo dục và đào tạo
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2139
Appears in Collections:KHOA HỌC CƠ BẢN
ABSTRACTS VIEWS

59

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • GT Chu nghia KHXH moi 2019.pdf
      Restricted Access
    • Size : 28,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)